Ujenzi wa miundombinu Zakhem-Kingugi

20140629-120839-43719218.jpg

20140629-120838-43718607.jpg
Barabara isiyo rasmi ya Zakhem-Kingugi ni njia inayotumika na wakazi wengi wanaoishi maeneo ya Kingugi na Kilungule.
Kwa sasa wakazi wenye magari wanaokwenda Kingugi hutumia njia ya mzunguko kupitia Corner Bar.
Ujenzi wa Box Culvert umeanza na Manispaa imetenga zaidi ya Tsh 100million kwa ajili ya kutengeneza barabara hii.
Naushukuru sana uongozi wa Tazama Pipeline kwa ushirikiano walionipa mimi na Manispaa katika kuanisha eneo la kujenga Daraja na barabara. Ikumbukwe kuwa eneo hili ni sehemu ya hifadhi ya kupitisha bomba la mafuta. Lakini kutokana na mahusiano mazuri kati ya Tazama Pipeline na sisi, wamekubali tujenge Daraja hili na barabara ambayo itakuwa ni mkombozi mkubwa kwa wakazi wa Kingugi na Kilungule.

About Dr Faustine Ndugulile

#Medical Doctor #Microbiologist # Public Health Specialist #Politician #African #Proud Tanzanian
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s